EN Vastgoed Advies

Overige berekeningen

Om een optimale gezondheid van u en uw woning te garanderen moet uw woning voldoen aan een aantal eisen die gesteld worden aan de ventilatie, daglicht toetreding en hemelwaterafvoer (HWA).

 

Daglicht- en ventilatie berekeningen

Wij berekenen hoeveel daglicht er in uw woning valt, wat de ventilatie van uw woning in de bestaande situatie bedraagt of hoeveel hemelwaterafvoerpijpen u aan uw woning zou moeten hebben.De uitkomsten zullen wij toetsen aan de gestelde normen en u een gedegen advies geven over mogelijk te treffen voorzieningen. U zult de resultaten in de vorm van een rapport ontvangen.

 

Bezonningsstudie

Houdt u van veel zon in de woonkamer, of juist niet? Dan is een bezonningsstudie wellicht iets voor u. Door uw woning in te voeren in onze 3D programmatuur kunnen wij de zon inval simuleren. Deze simulatie zal dan een beeld geven van uw woning op elke gewenste dag in het jaar, op elk gewenst tijdstip. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u een idee geven van de hoeveelheid direct zonlicht dat in uw woning valt.

 

Bouwbesluittoets

Wilt u weten of uw bouwplannen voldoen aan het bouwbesluit? EN Vastgoed advies kan deze voor u toetsen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische minimum eisen waar alle bouwwerken in Nederland aan moeten voldoen. Voor de meeste mensen kan het bouwbesluit als ingewikkelde materie worden ervaren, wij raden u aan in dat geval aan contact met ons op te nemen. Wij zullen u bijstaan en het werk uit handen nemen.

Werkzaamheden

  • Daglichtberekening;
  • Ventilatieberekening;
  • Hemelwater afvoer;
  • Bezonningsstudie;
  • Bouwbesluittoets;
  • Cartotheek;
  • EPC Berekening;
  • Milieuprestatie berekening;
  • WWS.