EN Vastgoed Advies

Bestemmingsplan wijzigen

In het bestemmingsplan staat vermeld wat er gebouwd mag worden en welk soort gebruik is toegestaan. Naast dat er aan iedere locatie een bestemming (bijvoorbeeld wonen)  is gegeven, staat er ook vermeld hoe hoog en hoe groot er gebouwd mag worden. Iedereen is gebonden aan dit plan: bedrijven, instellingen, particulieren maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Verbeelding (voorheen plankaart)
  • Regels (voorheen planvoorschriften)
  • Toelichting

 

Vergunning voor ontheffing

Sinds de komst van de Wabo wordt een ontheffing op het bestemmingsplan tegenwoordig verkregen via een omgevingsvergunning. Alle vormen van vrijstelling en ontheffing op gebied van het bestemmingsplan wijzigen, worden via een omgevingsvergunningstraject aangevraagd. Het voordeel hiervan is dat alle activiteiten rond de bouw of het gebruik van grond in één keer via de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd en behandeld.

 

Bestemmingsplan wijzigen of ontheffing aanvragen

In artikel 2.12 van de Wabo staan een aantal mogelijkheden opgesomd om een afwijking van het bestemmingsplan te kunnen realiseren:

1. Voormalig ”binnenplanse ontheffing” Hierbij kan een ontheffing verkregen worden op grond van mogelijkheden die in het bestemmingsplan zelf zijn opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is al bij het opstellen van het bestemmingsplan door de gemeente zelf vastgesteld.

2. Op voorhand door de wetgever aangewezen partijen die in aanmerking komen voor een ontheffing van het bestemmingsplan.

3.  Het voormalige ”project besluit”. Wanneer een inpassingsplan of een bestemmingsplan een bepaald project niet toestaat, kan er van worden afgeweken. Door een projectbesluit te gebruiken kon er ontheffing verleend worden op deze richtlijnen. Tegenwoordig wordt deze ontheffing via een omgevingsvergunning aangevraagd.

4.  Een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan.

In de eerste twee genoemde gevallen kan de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo worden gevolgd, in de laatste twee gevallen zal de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning doorlopen worden.

 

Vooroverleg

Voordat u een bestemmingsplan wijziging of ontheffing aanvraagt, wordt aangeraden om een vooroverleg in te dienen bij de gemeente. De uitkomst hiervan is weliswaar niet rechtsgeldig, maar de gemeente geeft hierin aan of zij bereid zijn om medewerking te verlenen.

 

Werkwijze

EN Vastgoed is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsvergunningen. Wanneer u een ontheffing of wijziging wilt aanvragen, zullen wij u van A tot Z begeleiden. We zullen uw bouw- of gebruiksplannen eerst toetsen aan het bestemmingsplan. Vervolgens stellen wij vast op welke manier wij het beste een ontheffing voor u kunnen realiseren. Daarna zullen wij de juiste tekeningen en een begeleidend schrijven vervaardigen.

 

Gerelateerde diensten

Naast het testen van bouwplannen op het bestemmingsplan, verzorgen wij ook alle soorten omgevings/bouwvergunningen, realiseren wij constructie berekeningen, voeren wij bouwbegeleidingen uit en verzorgen wij werk-en bestektekeningen.

Omgevingsvergunningen

Constructie berekeningen

Bouwbegeleidingen

Werktekeningen

Bestektekeningen 

knop referenties knop offere knop contact

Bent u geïnteresseerd in deze diensten dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

EN Vastgoed advies verzorgt het bestemmingsplan wijzigen in: Almere, Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Den Helder, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Wormerland, Zaandam, Zaanstad, Zaanstreek. Kortom in bijna heel Nederland!

 

Voorbeelden