EN Vastgoed Advies

Brandveiligheid

Voor een veilige werk en leefomgeving worden zeer strenge eisen gesteld aan de brandveiligheid van het pand waar mensen zich in bevinden. EN Vastgoed advies is van al deze eisen goed op de hoogte, en kan u dan ook goed helpen met:

 

Gebruiksvergunning/ melding

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gebruiksvergunning en een gebruiksmelding. Bijvoorbeeld panden waarin meer dan 10 personen slapen, waar meer dan 12 gehandicapten of meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven hebben altijd een gebruiksvergunning nodig. Voor de meeste overige doeleinden, voldoet een gebruiksmelding. De stappen die voor de gebruikersmelding en gebruikersvergunning doorlopen dienen te worden zijn nagenoeg gelijk.

Wanneer u een gebruiksvergunning voor brandveiligheid aanvraagt bij uw gemeente, heeft u ondersteunend tekenwerk nodig. Omdat dit goedgekeurd moet worden door de gemeente en de brandweer, dienen de tekeningen te voldoen aan zeer strenge eisen.  Zo moet ondermeer duidelijk zijn waar er zich brandhaspels, blusmiddelen, brandmelders etc. bevinden. EN Vastgoed advies kan u tekenwerk leveren wat aan al deze eisen voor brandveiligheid voldoet.

 

Ontruimingsplan/ plattegronden

Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van de veiligheid in iedere werkomgeving. Één van de eisen van de brandweer is dat er in het pand altijd een ontruimingsplan aanwezig is en dat op meerdere strategische plaatsen in het gebouw ontruimingsplattegronden worden opgehangen. EN Vastgoed advies levert deze plattegronden en schrijft het ontruimingsplan van zeer hoge kwaliteit conform de daarvoor geldende normen.

Werkzaamheden

  • Gebruiksvergunning
  • Gebruiksmelding
  • Ontruimingsplan
  • Ontruimingsplattegronden
 

Voorbeelden

 

Bedrijfsfilm

NEN 2580 meting

Plattegronden