EN Vastgoed Advies

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een particulier of een bedrijf op een bepaalde plek iets wilt gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

Door het hanteren van een efficiënte werkwijze kunnen wij de vergunningen voor een lager tarief aanvragen dan andere partijen. Hierbij staat kwaliteit echter zeer hoog bij ons in het vaandel. Belangrijk om te weten: het slagingspercentage met betrekking tot de doorgang van de vergunningen,  is 99% .

 

De vergunningsaanvraag door ons laten verzorgen?

 

 

Als u de aanvraag voor een bouwwerk door ons laat verzorgen, zal de procedure als volgt verlopen:

 

  • U kunt vrijblijvend een offertebij ons aanvragen. Deze ontvangt u meestal binnen 24 uur.
  • Na wederzijdse goedkeuring van de offerte, ontvangt u van ons een vragenlijst betreffende het bouwwerk.
  • Aan de hand van uw documentatie, tekenen wij de bestaande situatie en ontwerpen wij het nieuw te bouwen bouwwerk. Deze sturen wij u ter controle toe. U kunt eventuele wijzigingen hierin aanbrengen. Dit is volledig kosteloos.
  • Vervolgens maken wij een begeleidend schrijven voor de gemeente en gaan wij over tot het daadwerkelijke indienen van de vergunning. Wij zullen alle gemeentelijke vergunningspapieren voor u invullen.
  • Als de vergunning is ingediend bij de betreffende gemeente zullen wij fungeren als gemachtigde voor de aanvraag van de vergunning, zodat alle correspondentie betreffende de vergunning via ons verloopt en u er geen omkijken naar heeft. Daarbij sturen wij u wel alle stukken toe die zijn ingediend bij de gemeente.
  • De behandeltermijn van de gemeente voor een vergunning is 8 weken bij een standaard procedure en 26 weken bij een uitgebreide. Wij zullen u tussentijds op de hoogte houden over de gang van zaken.
  • Als de vergunning door de gemeente verleend is, krijgt u de gestempelde stukken en tekeningen toegezonden van de gemeente.

 

 

Voorbeelden