EN Vastgoed Advies

Werkwijze aanvraag omgevingsvergunning

Als u de aanvraag voor een vergunningsplichtig bouwwerk  door ons laat verzorgen, zal de procedure als volgt verlopen:

  • U kunt vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen. Deze ontvangt u binnen 24 uur.
  • Na wederzijdse goedkeuring van de offerte, ontvangt u van ons een vragenlijst betreffende het bouwwerk.
  • Aan de hand van uw documentatie tekenen wij de bestaande situatie en ontwerpen wij het bouwwerk. Deze sturen wij u ter controle toe. U kunt eventuele wijzigingen hierop aanbrengen, dit is volledig kosteloos.
  • Vervolgens maken wij een begeleidend schrijven voor de gemeente en gaan wij over tot de daadwerkelijke indiening van de omgevingsvergunning voor de het bouwwerk. Daarbij zullen wij alle gemeentelijke vergunningspapieren voor u invullen.
  • Als de vergunning is ingediend bij de betreffende gemeente zullen wij fungeren als gemachtigde voor de aanvraag van de vergunning zodat alle correspondentie over de vergunning via ons. Tevens sturen wij u alle stukken toe die zijn ingediend bij de gemeente.
  • De behandeltermijn van de gemeente voor een vergunning voor een bouwwerk is acht weken. Wij zullen u tussentijds op de hoogte houden van de gang van zaken.
  • Als de vergunning door de gemeente verleend is, krijgt u de gestempelde stukken en tekeningen toegezonden van de gemeente.