Constructieberekening

Tijdens de aanvraag voor een omgevingsvergunning zal uw gemeente ook vragen om een constructieberekening en constructietekeningen. Middels deze constructieberekeningen en constructietekeningen zal moeten worden aangetoond dat een gewijzigde of nieuw te plaatsen constructie voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van constructieve veiligheid.

Een constructieberekening is tevens nodig als u niet vergunningsplichtige, constructieve werkzaamheden uitvoert aan uw huis, denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergunningsvrije aanbouw, dakkapel of bijgebouw.

Onze diensten

Omgevingsvergunning EN Vastgoed Hoord Holland

Omgevingsvergunning

Bouwkundig tekenwerk EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwkundig tekenwerk

Splitsings vergunning EN Vastgoed Hoord Holland

Splitsings vergunning

Brandveiligheid EN Vastgoed Hoord Holland

Brandveiligheid

Ontwerpen & architectuur EN Vastgoed Hoord Holland

Ontwerpen & architectuur

Bouwbegeleiding EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwbegeleiding

Constructie berekening EN Vastgoed Hoord Holland

Constructie berekening

Bouwtechnische keuring EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwtechnische keuring

Project ontwikkeling EN Vastgoed Hoord Holland

Project ontwikkeling

Overige berekeningen EN Vastgoed Hoord Holland

Overige berekeningen

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Neem dan vrijblijvend contact op.