Overige berekeningen

Om een optimale gezondheid van u en uw woning te garanderen moet uw woning voldoen aan een aantal eisen die gesteld worden aan de ventilatie, daglicht toetreding en hemelwaterafvoer (HWA).

Wij voeren de overige berekeningen ook uit:

 • Daglichtberekening;
 • Ventilatieberekening;
 • Bezonningsstudie;
 • Bouwbesluittoets;
 • EPG berekening;
 • Milieuprestatieberekening (MPG);
 • Woningwaarderingsstelsel (WWS);
 • Stikstof onderzoek;
 • Archeologisch onderzoek;
 • Bodemonderzoek;
 • Asbestonderzoek;
 • Juridisch ruimtelijke onderbouwing plan schade risico analyse;
 • Geluidonderzoek;
 • Quickscan flora en fauna;

Cultuur historisch onderzoek.

 

Onze diensten

Omgevingsvergunning EN Vastgoed Hoord Holland

Omgevingsvergunning

Bouwkundig tekenwerk EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwkundig tekenwerk

Splitsings vergunning EN Vastgoed Hoord Holland

Splitsings vergunning

Brandveiligheid EN Vastgoed Hoord Holland

Brandveiligheid

Ontwerpen & architectuur EN Vastgoed Hoord Holland

Ontwerpen & architectuur

Bouwbegeleiding EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwbegeleiding

Constructie berekening EN Vastgoed Hoord Holland

Constructie berekening

Bouwtechnische keuring EN Vastgoed Hoord Holland

Bouwtechnische keuring

Project ontwikkeling EN Vastgoed Hoord Holland

Project ontwikkeling

Overige berekeningen EN Vastgoed Hoord Holland

Overige berekeningen

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Neem dan vrijblijvend contact op.