Nulmeting

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting is meestal de eerste stap in een verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart.

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Neem dan vrijblijvend contact op.